Utvalg for barn, ungdom og bredde

Utvalget for barn, unge og bredde skal gjennom sitt arbeid bidra til økt aktivitet, større mangfold og bedre organisering i breddecricketen. 

Utvalget skal:

  • Gjøre en vurdering av eksisterende aktivitetstilbud på breddenivå og kartlegge aktivitetsbehovet i et ti års perspektiv.

  • Gjennom observasjon av naboland og andre idretter gjøre en vurdering av ulike cricketaktiviteter og hvilken effekt hver aktivitet vil ha på breddecricketen. 

  • Foreslå ulike modeller til nasjonal/regional/lokal organisering av breddecricketen som sikrer rekruttering, involvering, inkludering og vekst i et langsiktig perspektiv.

  • Lage en oversikt over hvordan NCFs medlemsklubber jobber med barn, ungdom og bredde. Samle informasjon til en «best-practice» brosjyre som presenterer de mest vellykkede aktivitetene.

Styret har vedtatt følgende sammensetning av utvalg for barn, ungdom og bredde i 2019:

Navn

Rolle

Tilhørighet

Naeem Malik

Leder

City CK

Teimoor Saqlain

Medlem

Holmlia CK

Nadeem Qureshi

Medlem

Sinsen CK

Zaheer Ashiq (Babar)

Medlem

Klemetsrud CK

Faheem Ali

Medlem

NTNUI