Barn, unge og bredde

Utvalget for barn, unge og bredde skal gjennom sitt arbeid bidra til økt aktivitet, større mangfold og bedre organisering av cricket for barn og unge.

Annonse


NCF har som generelt mål å få flere klubber til å tilby aktivitet for barn og unge, NCF har også som mål å få flere lag med i U-seriene og utvikle tilbudet til barn. Dette er viktige utfordringer å ta tak i for utvalget og som skal konkretiseres i planer og tiltak.

Definisjon barn 12 år og yngre. Definisjon ungdom 13 år og eldre.

Henvendelser;

Utvalget består av følgende medlemmer:

Navn Rolle Klubb
Waqas Asif Leder Strømsø CK 
Husnain Ali Medlem Sentrum CK
Nadeem Ahmad Quereshi Medlem Sinsen CK
Bijeyata Kumari Medlem Vestli CK
Sultana Razia  Medlem Sinsen CK