Anleggsutvalget

Anleggsutvalget skal være pådriver i arbeidet for å sikre bygging av flere cricketanlegg i Norge. Utvalget består av leder og fire medlemmer: 

  • Safir Hayat (leder)
  • Amjad Munir
  • Damon Crawford  
  • Stanley Seneviratne 
  • Mansoor Dar 

Utvalget skal:

  • Vurdere eksisterende anleggssituasjon og gjøre en behovsanalyse i et ti års perspektiv. 
  • Samle informasjon om ulike typer anlegg og vurdere hvordan de ulike anleggene best sikrer en positiv utvikling av norsk cricket (sett på bakgrunn av behov, effektiv kostnadsbruk, areal, mål etc.).
  • Legge frem et forslag til strategi- og handlingsplan for cricketanlegg i Norge, inkludert vedlikehold av eksisterende anlegg og etablering av nye anlegg.
  • Innhente informasjon om, og erfaring fra, gode anleggsprosesser (lokalt og nasjonalt) som samles i en rådgivende brosjyre som kan brukes av klubber og organisasjoner som ønsker å jobbe for et nytt anlegg i sitt nærmiljø. 

MANDAT ANLEGGSUTVALGET