Rent-Særforbund.jpg

Rent Særforbund

Etter en lang og god prosess er NCF endelig sertifisert som Rent Særforbund.

Dette innebærer at forbundet nå har en omfattende handlingsplan for forebyggende dopingarbeid, samt beredskapsplanverk. De forskjellige tiltakene nevnt i handlingsplanen følges opp av forbundets antidopingansvarlig, og Rent Særforbundsertifiseringen varer i to år av gangen.

Les mer om Rent Særforbund på ADNO sine hjemmesider her