Kontrollkomiteen

 

Kontrollkomiteen skal påse at:

  • idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
  • idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
  • idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov
  • idrettslaget har økonomisk kontroll internt
  • årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift


Kontrollkomiteen består av

NCF kontrollkomiteen    
Navn Rolle Klubb
Zahir Nawaz Leder Oslo CK
Rashid Mukhtar Medlem Drammen CK
Tone Renee Larsen Medlem Sinsen CK
Mahnoor Kamran Sadiq Varamedlem Sinsen CK
Zameer Mehmood Varamedlem Sentrum Ck