Seksuell trakkasering.png

Seksuell trakassering

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten.

Annonse


(Vedtatt av Idrettsstyret i september 2010)
Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

Meld i fra om du eller andre blir

  • Trakkasert

  • Såret

  • Plaget

  • Diskriminert

Du kan si i fra til trener, leder eller familien. Eller sende en konfidensiell e-post til Norges Cricketforbund ved Generalsekretær Trond Søvik via admin@cricketforbundet.no

INFORMAJON & VEILEDNING

Retningslinjene for hele norsk idrett mot seksuell trakassering og overgrep - TRYKK HER

Brosjyre på norsk- TRYKK HER

Brochure in English - TRYKK HER