Valgkomiteen

Valgkomiteen – et viktig ledd i en organisasjon 

  • Norsk idrett er basert på frivillighet 
  • Valgkomiteen skal ha gjort en jobb før årsmøtet for å finne og foreslå egnede kandidater.

Det betyr at valgkomiteen bør: 

  • Være orientert og oppdatert 
  • Ha tilgang til referater og protokoller fra møter 
  • Få blad, tidsskrift og være oppdatert på evt. internettside 
  • Være aktiv på fellesmøter 
  • Ha kontakt med andre medlemmer av komiteen.

    Instruks for valgkomite - TRYKK HER

Valgkomiteen består av:

Navn Rolle Klubb
Amjad Munir Leder Mortensrud-Aker Sports Klubb
Anamika Chattarjee  Medlem Moholt CK
Sajid Mukhtar Medlem Drammen CK
Elisabeth Gundersen Varamedlem Friends CK