Idrettskretsene

Idrettskretsene er idrettens fylkesvise paraplyorganisasjoner, og arbeider med:

  • Lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten

  • Idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale organer/etater og kommunene, for å styrke idrettens rammevilkår

  • Service-og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser og idrettslag for å styrke aktivitets,-kompetanse,-og anleggsutviklingen.

  • Informasjons-og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskapning
     

Lenker til idrettskretsene: 

Akershus

Aust-Agder

Buskerud

Finnmark

Hedmark

Hordaland

Møre og Romsdal

Nordland

Oppland

Oslo

Rogaland

Sogn og Fjordane

Telemark

Troms

Trøndelag

Vest-Agder

Vestfold

Østfold