Nyheter

Viktig å sette seg inn i regelverket i egen kommuen før man samles til trening/kamp. Alle er ansvarlig for egen...

Det har vært jobbet lenge for å få engasjert jenter og kvinner i klubbene og nå er det for første gang hele 7 lag...

Barneseriene U9 og U11 var en nyhet og ble iverksatt for første gang i sommer. U-seriene U13 - U19 er kjente for...