Kurs

Norsk cricket har behov for flere og bedre kvalifiserte trenere. Bli en av dem!

Gode dommere (umpires) og scorere er avgjørende i cricket. Norges Cricketforbund har etablert en egen strategiplan...

Et satsingsområde for Norges Cricketforbund er bidrag til sterkere og bredere klubber med riktig kompetanse. Sammen...