Cricketforum

Annonse


Hva er et cricketforum og generell informasjon om etablering av cricketforum.  

Cricketforum Trøndelag

Cricketforum Trøndelag ble etablert som et regionalt organ under Norges Cricketforbund Cricketforum Trøndelag er Norges Cricketforbund (NCF) sitt regionale organ for samarbeid og koordinering mellom cricketklubber og utvikling av cricketidretten i Trøndelag, opprettet av forbundsstyret i NCF den 9. april 2018 (sak 28, 2018).

Henvendelse Cricketfforum Trøndelag

Cricketforum Trøndelag en kvinnelig og en manlig representant fra hver klubb:

  • Dalen Hageby CK
  • Lade CK
  • Moholt CK
  • NTNUI
  • Spektra
  • Tempe CK
  • Trondheim CK

Cricketforum Trøndelag skal arbeide for:

  1. å fremme cricketidrettens interesser i Trøndelag
  2. mer samarbeid og koordinering mellom cricketklubbene i Trøndelag
  3. utvikling av cricketidretten i Trøndelag

For utfyllende mandat - Etablering av regionale cricketforum