Ankeutvalget 2018

Ankeutvalget behandler klager på avgjørelser i Norges Cricketforbunds Sanksjonsutvalg og Dommerkomitè, i tråd med bestemmelsene i Spillereglementet

Ankeutvalget i Norges Cricketforbund består i 2018 av fire faste medlemmer:

  • Wenche K. Alm
  • Talib Hussain
  • Faheem Ali
  • Tormod Tvare

Ankeutvalget skal kontaktes via generalsekretær Gry Bruaas.

Mandat Ankeutvalget