Særskilte regler for kvinneserien

Det henvises til NIFs generelle regler og NCFs spillereglement, samt særskilte regler for kvinneligaen. 

Annonse


Viktige punkter fra alminnelig spillereglement

§ 1.2 Det kan lages egne spillereglement, og/eller egne supplement til dette spillereglementet, for kvinneligaen, veteran, barn og ungdom.

§ 2.2 NCF bifaller og støtter fullt ut Cricketspillets ånd (the Spirit of the game), ICCs og NIFs antikorrupsjons kode, ICCs antidoping-kode og ICCs anti-rasisme kode, trakassering og seksuell trakassering.

§ 2.3 NCF følger Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett som vedtatt av Norges idrettsforbund (NIF). NCF skal håndtere varslinger og saker som gjelder seksuell trakassering, og andre typer trakassering og diskriminering i henhold til norsk idretts veileder for håndtering av seksuell trakassering og overgrep.

§4.7.8 For kvinneligaen hvor en klubb kan ha to lag i samme divisjon vil ikke §4.7 og §4.7.1 være gjeldende. I kvinneligaen kan ingen spillere veksle mellom to lag fra samme klubb i samme sesong.

Særskilte regler for kvinneligaen

  • Øverste lag på tabellen etter seriespill vinner serien
  • Det kan benyttes fem (5) gjestespillere i løpet av sesongen, forutsatt at disse er registrert med navn og fødselsdato før deltakelse
  • En spiller kan kun representere ett (1) lag i løpet av serien
  • Kamplengden maks 4 timer med 20 overs per inning
  • 50 meters boundry
  • 8 spillere må være på banen, ferdig skiftet før toss
  • Kun registrerte spillere kan delta i NCF turnering/serie

Definisjon gjestespiller
En gjestespiller må være gyldig registrert i klubb tilsluttet NCF og oppfylle aldersbestemmelsene, og kan kun være gjestespillere for ett annet lag.

Utstyr

  • Lagene tar selv med seg wickets og bails til kamp
  • NCF står for baller
  • Bruk av hjelm er påbudt, med unntak av kamper med softball/tennisball