Logo_NCF_nettsiden.jpg

OPPDATERT 6. MAI - Tilpasset seriespill sesongen 2021

Med bakgrunn i nedstengning av organisert idrett grunnet restriksjonene knyttet til smitteverntiltak, behandlet cricketforbundets styre i styremøte 21. april utkast til tilpasset seriespill, da opprinnelig kampplan ikke vil la seg gjennomføre basert på de rammer som foreligger. Hensyn til redusert sesong og begrensninger i reiseaktivitet vil påvirke et oppsett for tilpasset seriespill.
Styret vedtok å behandle saken på nytt styremøte den 3. mai for å ha bedre oversikt over restriksjonene knyttet til nedstengningen for idretten.

I styremøte 3. mai ble det vedatt at klubbene involveres slik at forbundet får et best mulig grunnlag å lage et tilpasset seriespill for 2021. Alle klubbledere vil få en e-post tilsendt om kort tid vedrørende denne saken.