umpire.jpg

Tentative datoer for dommerkurs våren 2018

Tidspunktene bekreftes endelig så snart ICC har gitt sin tilslutning. 

Annonse


Ettersom første kurs er relativt nært frem i tid, informerer vi imidlertid om ubekreftede tidspunkter allerede nå. Alle ledere og øvrige kontaktpersoner i klubbene har allerede mottatt informasjonen per mail. 

Stage 1 Course i Oslo på lørdag 17. mars fra 09:00 – 16:00

Stage 1 Course i Trondheim på søndag 18. mars fra 09:00 – 16:00

Stage 2 Course i Oslo på lørdag 7. april fra 09:00 - 17:00

 

  1. Videre er det planlagt å ha Observer and Assessor Tutor training. (Observation handler om å vurdere og gi tilbakemeldinger, mens Assessment handler om å foreta faglige diskusjoner til akkreditering) Observer og Assessor er derfor to forskjellige ting.

 

  1. Tutor training (Gjøre kandidatene i stand til å holde dommerkurs)