171205_lagledermote.jpg

Presentasjon fra lagledermøte

Se sentralt innhold fra presentasjonen fra lagledermøtet 13. juni her. 

Annonse


Av ulike årsaker var oppmøtet den 13. juni relativt beskjedent, og deler av presentasjonen legges derfor ut for at klubber som ikke var tilstede kan oppdatere seg på temaer og innhold. 

Presentasjon Lagledermøte 13.06.2018