2019 Spillemidlet utstyr.jpg

Påminnelse, utstyrsordningen 2019

Spillemidler til utstyr 2019 Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Ordningen omfatter utstyr kjøpt i 2019. (Med fakturadato i 2019)  
Søknadsfristen er 4. mars 2020. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist..!

Annonse


Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finnes på NIFs hjemmeside, under overskriften klubbguiden og temasiden for støtteordninger.  

I fleridrettslagene søker hver gruppe for seg. Det vil si at fotballgruppen sender søknad via Fotballforbundet, mens skigruppen søker via Skiforbundet osv. Idrettsskolene søker via sin idrettskrets. 

Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin (https://sportsadmin.nif.no) hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». 
En benytter samme brukernavn og passord som en ellers bruker i Min idrett.  

Har du aldri vært innlogget med din Min idrett bruker før, går du til siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Har du tidligere vært innlogget, men glemt ditt brukernavn eller passord, klikker du på «Glemt brukernavn/passord?»  
 
Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet:

  • Særidrettsgrupper: Leder, Daglig leder, Adm.leder og Org.ansvarlig KL/BL
  •  Idrettsskoler: Leder og Org.ansvarlig KL/BL 

 Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger! Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Husk at søknaden sendes på vegne av hele særidrettsgruppen/idrettskolen med alle underliggende grener. 
 
Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden. Dette er nytt i år.  

Godkjent utstyr for Norges Cricketforbund:

  • Ballmaskiner
  • Netting rundt treningsfelt
  • Rekrutteringspakke for barn og unge
  • Lagpakke med sikkerhetsutstyr barn og unge

Idrettsskolene retter sine spørsmål til kontaktpersonen i den lokale idrettskrets, mens alle andre retter spørsmål om utstyrstyper og retningslinjer til kontaktpersonen i det aktuelle særforbundet. 
 
Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 03615 eller e-post: support@idrettsforbundet.no 
 
Åpningstider for Idrettens Support er hverdager 0800-2000. 
 
Erfaringsmessig søker mange siste kvelden. Vi oppfordrer alle til å være tidlig ute med søknaden.

Lykke til.