2021 NCF logo 600pix.png

Forslag på kandidater til styret, kontrollutvalg og valgkomite for neste tingperiode

Det nærmer seg ny tingperiode og da har valgkomiteen i NCF igangsatt sitt arbeide. 
Her følger brev til alle klubber i NCF med oppfordring med å komme med forslag til aktuelle kandidater for neste tingperiode.Til klubber.pdf

Annonse