2021 NCF logo 600pix.png

Forbundstyret informerer

Forbundsstyret, ved President vil med dette informere om at vår Generalsekretær, Gry Bruaas, fratrer sin stilling.

Annonse


Gry har vært ansatt i Norges Cricketforbund siden august 2017 og vil ha sin siste arbeidsdag hos oss den 17. august 2022.

Hennes brennende engasjement og innsats for Cricket i Norge vil alltid bli husket.


Forbundsstyret og generalsekretæren vil i felleskap samordne ansettelsesprosessen mot ny generalsekretær og er i disse dager i kontakt med ekstern ressurs som kan bidra i denne prosessen.

Norges Idrettsforbund, det International Cricket Council og våre klubber vil bli informert direkte».

- President Shahbaz Tariq