ICC ball.jpg

Oppgradert status og økte tilskudd fra ICC

Norges Cricketforbund har blitt utnevnt til ICC Accelerated Growth Member!

Annonse


ICC ser positivt på den senere tids utvikling i Norges Cricketforbund, og utnevnelsen betyr at ICC ser et stort potensial for videre utvikling og vekst for cricketidretten i Norge.

Fremover vil ICC jobbe tettere med Norges Cricketforbund mot våre strategiske mål for 2018 og videre. For Norges Cricketforbunds del betyr dette økt tilgang til kompetanse fra ICC, og økning i økonomiske tilskudd fra 2018. 

ICC har utnevnt en egen Relationship Manager for Norges Cricketforbund, som sammen med forbundet skal bidra til utvikling og kompetanseheving i norsk cricket.