Coronainfo3.png

Koronavettregler

Viktig å sette seg inn i regelverket i egen kommuen før man samles til trening/kamp. Alle er ansvarlig for egen aktvitet, men klubbene har et overordnet ansvar:

Annonse


Klubben er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres forsvarlig og i tråd med reglene

  • Klubben bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon før oppstart
  • Klubben må forsikre at alle aktive og ansvarlige har fullført Idrettens Koronavettkurs

Det kan virke mye å forholde seg til, men er i bunn og grunn få punkter og sunn fornuft:

  • Syk, hold deg hjemme
  • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
  • Minimal bruk av offentlig transport
  • Inntill videre, bruk eget utsyr
  • Ansvar & respekt

NYTTIGE LINKER