Furuset Cricket Klubb

Kontakt

Lagleder

Shahid Nawaz Khan
shahidnawaz_khan@hotmail.com

Kontaktperson

Shahid Nawaz Khan
+47 98452363
furusetcc@live.no