Samordnet Rapportering

Alle idrettslag er pliktige til å rapportere inn medlemsopplysninger til NIF innen 30 April.

Dette gjøres via www.klubbadmin.no.

Annonse


Dette er en samordnet søknad og rapportering til Idrettsforbundet. I tillegg til rapportering av medlemstall, har idrettslaget samtidig mulighet til å søke om kompensasjon for moms på varer og tjenester.

  1. Rapportere medlemstall og aktive medlemmer 
  2. Besvare standardspørsmål fra Idrettsforbundet og aktuelle særforbund
  3. Registrere navn og fødselsnummer (11 siffer) på styremedlemmer som er valgt på årsmøtet i Mars
  4. Bekrefte idrettslagets kontaktopplysninger, inkludert organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene

Samordnet søknad og rapportering gjøres ved å logge seg inn på http://www.klubbadmin.no med brukernavn og passord fra Min idrett

Informasjon og veiledning fra NIF: Samordnet rapportering 2021 er åpnet (idrettsforbundet.no)