Bruker idrettslaget et annet medlemssystem enn KlubbAdmin?

Bruker idrettslaget et annet medlemssystem enn KlubbAdmin?

I så fall vil funksjonaliteten i KlubbAdmin være begrenset. Idrettslaget kan ikke lenger endre medlemsdata eller sende faktura. Idrettslaget kan ikke benytte NIFs tjenester for innmelding og utmelding. Idrettslaget kan fortsatt gjøre endringer i organsiasjonsdata og rapportere aktivitetstall. Har du spørsmål knyttet til dette, kontakt NIF Digital support på tlf 21029090 eller support@idrettsforbundet.no.

Annonse