Norges Idrettsforbund

Brev og korrespondanse mellom Norges idrettsforbund og Norges Cricketforbund. 

Annonse


Dokument Innhold
Brev fra NIF 5.april 2016 Bakgrunn for vedtak om å sette NCF under administrasjon. 
Brev fra NIF 4. mai 2016 Informasjon om fremdrift. Engasjement av BDO. 
Brev fra NIF 4. juli 2016 Oppnevning av arbeidsutvalg.