DSC_9292.JPG

Forsikringslisens aktive

Alle aktive medlemmer i lag/klubb tilsluttet Norges Cricketforbund (NCF) og som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi, skal forsikres i henhold til gjeldende regelverk.

NCF forsikringsavtale er via Gjensidige forsikring og Idrettens Helse.

Egne bestemmelser for barn under 13 år, for informasjon – TRYKK HER.

Gjeldende Spillereglement 2020

 • §3.3.3 En spiller er først spilleberettiget når inneværende sesongs lisens er betalt og registret i NCFs gjeldende medlemssystem. NCF administrasjonen behandlingstid for godkjennelse av nyregistreringer er maksimum fem (5) virkedager.
   
 • §3.3.4 Nye spillere må først registreres via NCFs gjeldende medlemssystem og er spilleberettiget så snart inneværende sesongs lisens er betalt og registret.
   

NCF Spillerlisens 2020 aldersgruppen fra 18 år

Per år

Grunnforsikringslisens

Kr. 400

Utvidet forsikringslisens*

Kr. 900

*Utvidet forsikringslisens gir økt dekning/kortere ventetid. Se de til enhver til gjeldede vilkår.

NCF Spillerlisens 2020 for ungdom i aldersgruppen 13 til 18 år per år

Per år

Grunnforsikringslisens UNG født 01.01.2002 – 31.12.2007

Kr. 200

Utvidet forsikringslisens* UNG født 01.01.2002 – 31.12.2007

Kr. 500

*Utvidet forsikringslisens gir økt dekning/kortere ventetid. Se de til enhver til gjeldede vilkår.

 LINK Norges Cricketforbund 2020 Forsikringsbevis og vilkår – TRYKK HER

Hvem forsikringen gjelder:

 1. Forsikringen omfatter de som har løst og betalt lisens, som ikke er dekket under NIF Barneidrettsforsikring, dvs. fra man fyller 13 år.
 2. Forsikringen omfatter alle lisensierte cricketutøvere under trening og deltagelse i alle konkurranser i regi av klubb/forbund i hele verden.
 3. Forsikrede må være medlem i norsk folketrygd.
 4. Utøvere eldre enn 70 år omfattes ikke av medisinsk invaliditet og dødsfall som følge av ulykkes- eller idrettsskade.

Hva forsikringen gjelder:

 1. Idrettsskade, akutt skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse
 2. Belastningsskade. Forsikringen omfatter skader som kommer gradvis som følge av langvarig belastning eller slitasje under organisert cricket og trening.
 3. Ulykkesskade, skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet – ulykkestilfelle – som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med direkte reise til/fra organisert idrettsutøvelse

Hvor/når forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne i regi av klubben.

Tilleggsbestemmelse i Koronatider – begrenset periode

Forsikringen er utvidet slik at den også dekker egentrening så lenge forbudet mot organisert idrett fra Folkehelseinstituttet varer. Normalt sett dekker lisensforsikringen kun organisert aktivitet. Sjekk de til enhver til gjeldede vilkår.

Hvordan melde ifra om en idrettsskade?

Alle skader må meldes inn hos Idrettens Skadetelefon via elektronisk skadeskjema.

LINK til skadeskjema: - TRYKK HER

Idrettens skadetelefon

All diagnostisering og behandling utover akuttbehandling skal bestilles av Idrettens Skadetelefon, uten dette bortfaller retten til erstatning. Skadetelefonen er åpen som vanlig fra 0900 – 2100 hver dag og kan bistå med råd.

Linker med informasjon om gjeldende forsikringsordninger for barn og aktive

 • Idrettsforbundet Idrettsforsikring barn – TRYKK HER
 • Gjensidige Idrettsforsikring barn – TRYKK HER
 • Gjensidige idrettsforsikring – TRYKK HER
 • Idrettens Skadetelefon – TRYKK HER

​​​​​​​alt
​​​​​​​MERK 


Det er viktig at alle medlemmer er registrert i MinIdrett og at klubbene registrere sine medlemmer  via KlubbAdmin, slik at de aktive kan betale sin lisens dekkes av forsikringslisensen og være spilleberettiget.