_MG_6360.jpg

Barneidrettsforsikringen

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund (NIF) og Norges Cricketforbund (NCF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

Gjelder for alle barn som er medlem av klubb tilsluttet Norges idrettsforbund (NIF) og Norges Cricketforbund (NCF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

Hvem forsikringen gjelder:

  1. Medlemmer av klubb tilsluttet NIF.
  2. Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF.
  3. Barn som ikke er medlem av klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens regi.
  4. Barn med nedsatt funksjonsevne omfattes også av forsikringen.
  5. Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd.
  6. Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år.
  7. Forsikringen gjelder i hele verden.

Hva forsikringen gjelder:

  1. Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.
  2. Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet - ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.

Hvor og når forsikringen gjelder:

Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt under treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne i regi av klubben.

Hvordan melde ifra om en idrettsskade?

Alle skader må meldes elektronisk.
Skadeskjema finner du her: http://www.idrettshelse.no/skadeskjema

Barneidrettsforsikring gjensidige

Du kan lese mer hos Gjensidige her.

Informasjon hos Norges Idrettsforbund finner du her. 

NB!
Det er viktig at alle klubber er flinke med å registrere sine medlemmer i klubben slik at de er dekket av forsikringen. Alle spillere som skal spille serie og turneringer må meldes inn og registreres i NCF sitt system.