Ekstraordinært forbundsting

Tid: Søndag 2. desember kl 15:00-19:00

Sted: Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen. Link til kart

Innkalling 

Publiseres senest 14 dager før ekstraordinært ting (18. november)
 

Påmelding 

Åpner senest 14 dager før ekstraordinært ting (18. november)
 

Fullmakt for representanter 

Alle representanter sende inn eller ta med skjema signert av klubbleder: Fullmaktsskjema
 

Sakspapirer 

Publiseres senest 14 dager før ekstraordinært ting (18. november)
 

Reisestøtte

Retningslinjer for reisestøtte puubliseres senest 14 dager før ekstraordinært ting (18. november)

 

Annet

Norges Cricketforbunds lov